DAILY WEATHER REPORT
Updated Mai 8 2020

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Gjen snitt for Mai 2020
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Gjen snitt temp. = 18.7°C
 Gjen snitt rel fukt. = 69%
 Gjen snitt duggpunkt = 12.0°C
 Gjen snitt barometer = 1006.9 hPa
 Gjen snitt vind hast. = 0.0 m/s
 Gjen snitt kastvind = 0.0 m/s
 Gjen snitt retning = 338° (NNW)
 Nedbør denne mnd. = 4.0 mm
 Nedbør i år = 331.0 mm
 Max nedbør pr min. = 1.0 mm , Den : 04 , Kl.: 06:10
 Max temp. = 25.5°C , Den : 02 , Kl.: 14:41
 Min temp. = 15.9°C , Den : 01 , Kl.: 06:14
 Max rel fukt. = 83% , Den : 08 , Kl.: 00:02
 Min rel fukt. = 23% , Den : 03 , Kl.: 14:56
 Maximum dewpoint    = 14.9°C , Den : 04 , Kl.: 02:38
 Minimum dewpoint    = 0.7°C , Den : 03 , Kl.: 13:02
 Max trykk = 1010.0 hPa , Den : 07 , Kl.: 23:13
 Min trykk = 1004.0 hPa , Den : 05 , Kl.: 06:42
 Max vind = 0.0 m/s fra 0-0°( N ) , Den : 08 , Kl.: 00:02
 Max vindkast = 0.0 m/s fra 00°( N ) , Den : 08 , Kl.: 00:02
 Max varme index = 25.5°C , Den : 02 , Kl.: 14:39
 Avg daily max temp :21.0°C
 Avg daily min temp :17.2°C
 Growing degrees days :63.7 GDD
 Corn growing degrees days :142.1 GDD
 Total windrun = 000.0km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 08:24hrs ,ET :4.7 mm ,984.0 W/m²
 02 08:48hrs ,ET :4.5 mm ,986.0 W/m²
 03 07:48hrs ,ET :4.1 mm ,988.0 W/m²
 04 09:48hrs ,ET :3.6 mm ,990.0 W/m²
 05 09:12hrs ,ET :3.6 mm ,992.0 W/m²
 06 10:00hrs ,ET :4.3 mm ,994.0 W/m²
 07 11:06hrs ,ET :4.7 mm ,996.0 W/m²
 Sunshine hours month to date= 65:02 hrs
 Sunshine hours year to date= 693:37 hrs
 -----------------------------------
 Nedbørs dager : 
 -----------------------------------
 04.0 mm , Den : 4
All Time Records to date

Record high temperature: 45.3 oC at: 16:39 on: 02 Jul 2017

Record low temperature:  1.1 oC at: 06:21 on: 09 Jan 2015

Record high wind gust :  37.1 m/s fra 128o at: 04:30 on: 08 Jun 2018

Record high average speed:76.7 m/s fra 288o at: 04:08 on: 06 Jun 2018

Record high rain rate:  10.0 mm/min at: 17:40 on: 03 Mar 2015

Record low barometer:   864.0 mb at: 11:34 on: 27 Jan 2017

Record high barometer:  1059.0 mb at: 12:24 on: 12 Jan 2017

Record daily rain:    155.0 mm at: 16:58 on: 23 Feb 2011

Record rain in 1 hour:  40.0 mm at: 17:00 on: 23 Feb 2011

Record low wind chill temperature: -13.0 oC at: 22:02 on: 06 Jun 2018

Warmest day on record 39.1 oC on: 01 Jul 2017

Coldest night on record 2.1 oC on: 09 Jan 2015

Coldest day on record 5.7 oC at: 18:01 on: 08 Jan 2015

Warmest night on record 34.1 oC on: 01 Jul 2017

Warmest May temperature: 38.8 oC 2018

Coldest May temperature: -5.0 oC 2014