DAILY WEATHER REPORT
Updated Januar 18 2020

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Gjen snitt for Januar 2020
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Gjen snitt temp. = 13.3C
 Gjen snitt rel fukt. = 36%
 Gjen snitt duggpunkt = -3.7C
 Gjen snitt barometer = 940.3 hPa
 Gjen snitt vind hast. = 0.4 m/s
 Gjen snitt kastvind = 0.4 m/s
 Gjen snitt retning = 341 (NNW)
 Nedbr denne mnd. = 12.0 mm
 Nedbr i r = 12.0 mm
 Max nedbr pr min. = 4.0 mm , Den : 17 , Kl.: 11:09
 Max temp. = 20.3C , Den : 16 , Kl.: 14:06
 Min temp. = 8.8C , Den : 02 , Kl.: 02:08
 Max rel fukt. = 92% , Den : 06 , Kl.: 21:53
 Min rel fukt. = 15% , Den : 16 , Kl.: 15:08
 Maximum dewpoint    = 11.9C , Den : 06 , Kl.: 21:39
 Minimum dewpoint    = -15.6C , Den : 11 , Kl.: 7:25
 Max trykk = 1022.0 hPa , Den : 14 , Kl.: 23:55
 Min trykk = 912.0 hPa , Den : 13 , Kl.: 10:26
 Max vind = 4.6 m/s fra 221( SW) , Den : 07 , Kl.: 14:02
 Max vindkast = 3.6 m/s fra 203(SSW) , Den : 07 , Kl.: 14:01
 Max varme index = 23.5C , Den : 14 , Kl.: 14:22
 Avg daily max temp :17.8C
 Avg daily min temp :10.3C
 Growing degrees days :71.5 GDD
 Corn growing degrees days :223.4 GDD
 Total windrun = 632.4km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 06:54hrs ,ET :0.9 mm ,476.0 W/m
 02 03:00hrs ,ET :0.8 mm ,476.0 W/m
 03 01:18hrs ,ET :0.8 mm ,479.0 W/m
 04 06:48hrs ,ET :0.7 mm ,481.0 W/m
 05 06:36hrs ,ET :0.3 mm ,483.0 W/m
 06 00:18hrs ,ET :0.8 mm ,474.0 W/m
 07 01:24hrs ,ET :0.5 mm ,482.0 W/m
 08 07:00hrs ,ET :1.0 mm ,490.0 W/m
 09 06:54hrs ,ET :1.4 mm ,492.0 W/m
 10 06:48hrs ,ET :1.2 mm ,495.0 W/m
 11 06:54hrs ,ET :0.8 mm ,497.0 W/m
 12 04:54hrs ,ET :0.6 mm ,500.0 W/m
 13 06:48hrs ,ET :1.2 mm ,503.0 W/m
 14 04:18hrs ,ET :0.8 mm ,506.0 W/m
 15 06:36hrs ,ET :0.8 mm ,509.0 W/m
 16 04:54hrs ,ET :1.0 mm ,513.0 W/m
 17 01:54hrs ,ET :0.3 mm ,513.0 W/m
 Sunshine hours month to date= 82:57 hrs
 Sunshine hours year to date= 82:57 hrs
 -----------------------------------
 Nedbrs dager : 
 -----------------------------------
 01.0 mm , Den : 16
 11.0 mm , Den : 17
All Time Records to date

Record high temperature: 45.3 oC at: 16:39 on: 02 Jul 2017

Record low temperature:  1.1 oC at: 06:21 on: 09 Jan 2015

Record high wind gust :  37.1 m/s fra 128o at: 04:30 on: 08 Jun 2018

Record high average speed:76.7 m/s fra 288o at: 04:08 on: 06 Jun 2018

Record high rain rate:  10.0 mm/min at: 17:40 on: 03 Mar 2015

Record low barometer:   864.0 mb at: 11:34 on: 27 Jan 2017

Record high barometer:  1059.0 mb at: 12:24 on: 12 Jan 2017

Record daily rain:    155.0 mm at: 16:58 on: 23 Feb 2011

Record rain in 1 hour:  40.0 mm at: 17:00 on: 23 Feb 2011

Record low wind chill temperature: -13.0 oC at: 22:02 on: 06 Jun 2018

Warmest day on record 39.1 oC on: 01 Jul 2017

Coldest night on record 2.1 oC on: 09 Jan 2015

Coldest day on record 5.7 oC at: 18:01 on: 08 Jan 2015

Warmest night on record 34.1 oC on: 01 Jul 2017

Warmest January temperature: 26.5 oC 2017

Coldest January temperature: -5.0 oC 2017