DAILY WEATHER REPORT
Updated Juni 26 2019

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Gjen snitt for Juni 2019
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Gjen snitt temp. = 26.1C
 Gjen snitt rel fukt. = 46%
 Gjen snitt duggpunkt = 12.3C
 Gjen snitt barometer = 1006.1 hPa
 Gjen snitt vind hast. = 0.2 m/s
 Gjen snitt kastvind = 0.2 m/s
 Gjen snitt retning = 299 (WNW)
 Nedbr denne mnd. = 13.0 mm
 Nedbr i r = 668.0 mm
 Max nedbr pr min. = 2.0 mm , Den : 11 , Kl.: 05:12
 Max temp. = 36.4C , Den : 25 , Kl.: 18:33
 Min temp. = 19.2C , Den : 07 , Kl.: 04:36
 Max rel fukt. = 86% , Den : 11 , Kl.: 05:32
 Min rel fukt. = 10% , Den : 04 , Kl.: 18:01
 Maximum dewpoint    = 20.7C , Den : 11 , Kl.: 08:49
 Minimum dewpoint    = -5.3C , Den : 25 , Kl.: 3:15
 Max trykk = 1012.0 hPa , Den : 06 , Kl.: 12:49
 Min trykk = 1002.0 hPa , Den : 16 , Kl.: 06:47
 Max vind = 3.6 m/s fra 225( SW) , Den : 17 , Kl.: 13:46
 Max vindkast = 2.1 m/s fra 203(SSW) , Den : 10 , Kl.: 11:10
 Max varme index = 34.8C , Den : 25 , Kl.: 17:54
 Avg daily max temp :32.0C
 Avg daily min temp :22.0C
 Growing degrees days :399.9 GDD
 Corn growing degrees days :829.0 GDD
 Total windrun = 500.1km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 00:00hrs ,ET :3.5 mm ,0.0 W/m
 02 00:00hrs ,ET :2.8 mm ,0.0 W/m
 03 00:00hrs ,ET :3.5 mm ,0.0 W/m
 04 00:00hrs ,ET :4.2 mm ,0.0 W/m
 05 00:00hrs ,ET :3.6 mm ,0.0 W/m
 06 00:00hrs ,ET :3.2 mm ,0.0 W/m
 07 00:00hrs ,ET :2.9 mm ,0.0 W/m
 08 00:00hrs ,ET :3.9 mm ,0.0 W/m
 09 00:00hrs ,ET :3.5 mm ,0.0 W/m
 10 00:00hrs ,ET :3.2 mm ,0.0 W/m
 11 00:00hrs ,ET :1.9 mm ,0.0 W/m
 12 00:00hrs ,ET :2.2 mm ,0.0 W/m
 13 00:00hrs ,ET :2.1 mm ,0.0 W/m
 14 00:00hrs ,ET :2.2 mm ,0.0 W/m
 15 00:00hrs ,ET :2.9 mm ,0.0 W/m
 16 00:00hrs ,ET :2.7 mm ,0.0 W/m
 17 00:00hrs ,ET :3.0 mm ,0.0 W/m
 18 00:00hrs ,ET :2.5 mm ,0.0 W/m
 19 00:00hrs ,ET :2.6 mm ,0.0 W/m
 20 00:00hrs ,ET :2.3 mm ,0.0 W/m
 21 00:00hrs ,ET :2.7 mm ,0.0 W/m
 22 00:00hrs ,ET :2.6 mm ,0.0 W/m
 23 00:00hrs ,ET :2.8 mm ,0.0 W/m
 24 00:00hrs ,ET :4.0 mm ,0.0 W/m
 25 00:00hrs ,ET :4.1 mm ,0.0 W/m
 -----------------------------------
 Nedbrs dager : 
 -----------------------------------
 12.0 mm , Den : 11
 01.0 mm , Den : 13
All Time Records to date

Record high temperature: 45.3 oC at: 16:39 on: 02 Jul 2017

Record low temperature:  1.1 oC at: 06:21 on: 09 Jan 2015

Record high wind gust :  37.1 m/s fra 128o at: 04:30 on: 08 Jun 2018

Record high average speed:76.7 m/s fra 288o at: 04:08 on: 06 Jun 2018

Record high rain rate:  10.0 mm/min at: 17:40 on: 03 Mar 2015

Record low barometer:   864.0 mb at: 11:34 on: 27 Jan 2017

Record high barometer:  1059.0 mb at: 12:24 on: 12 Jan 2017

Record daily rain:    155.0 mm at: 16:58 on: 23 Feb 2011

Record rain in 1 hour:  40.0 mm at: 17:00 on: 23 Feb 2011

Record low wind chill temperature: -13.0 oC at: 22:02 on: 06 Jun 2018

Warmest day on record 39.1 oC on: 01 Jul 2017

Coldest night on record 2.1 oC on: 09 Jan 2015

Coldest day on record 5.7 oC at: 18:01 on: 08 Jan 2015

Warmest night on record 34.1 oC on: 01 Jul 2017

Warmest June temperature: 43.0 oC 2017

Coldest June temperature: -5.0 oC 2016