DAILY WEATHER REPORT
Updated Februar /24/2/2018

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Gjen snitt for Februar 2018
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Gjen snitt temp. = 15.6C
 Gjen snitt rel fukt. = 44%
 Gjen snitt duggpunkt = 2.3C
 Gjen snitt barometer = 1014.8 hPa
 Gjen snitt vind hast. = 0.3 m/s
 Gjen snitt kastvind = 0.3 m/s
 Gjen snitt retning = 244 (WSW)
 Nedbr denne mnd. = 0.0 mm
 Nedbr i r = 173.0 mm
 Max nedbr pr min. = 2.0 mm , Den : 21 , Kl.: 21:31
 Max temp. = 23.3C , Den : 11 , Kl.: 12:39
 Min temp. = 0.0C , Den : 12 , Kl.: 01:50
 Max rel fukt. = 95% , Den : 20 , Kl.: 14:14
 Min rel fukt. = 14% , Den : 18 , Kl.: 18:08
 Maximum dewpoint    = 13.2C , Den : 11 , Kl.: 00:09
 Minimum dewpoint    = -11.2C , Den : 18 , Kl.: 8:05
 Max trykk = 1026.0 hPa , Den : 02 , Kl.: 13:16
 Min trykk = 1004.0 hPa , Den : 11 , Kl.: 06:03
 Max vind = 4.6 m/s fra 180( S ) , Den : 14 , Kl.: 13:10
 Max vindkast = 3.6 m/s fra 135( SE) , Den : 14 , Kl.: 12:58
 Max varme index = 25.2C , Den : 11 , Kl.: 13:58
 Avg daily max temp :20.3C
 Avg daily min temp :12.0C
 Growing degrees days :146.7 GDD
 Corn growing degrees days :555.4 GDD
 Total windrun = 600.9km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 06.2hrs ,ET :3.6 mm ,823.0 W/M
 02 01.7hrs ,ET :1.4 mm ,828.0 W/M
 03 02.3hrs ,ET :1.5 mm ,833.0 W/M
 04 05.3hrs ,ET :2.2 mm ,839.0 W/M
 05 07.5hrs ,ET :3.4 mm ,845.0 W/M
 06 07.7hrs ,ET :3.7 mm ,851.0 W/M
 07 07.4hrs ,ET :4.0 mm ,856.0 W/M
 08 04.9hrs ,ET :3.2 mm ,862.0 W/M
 09 07.0hrs ,ET :4.0 mm ,868.0 W/M
 10 02.1hrs ,ET :1.8 mm ,803.0 W/M
 11 04.5hrs ,ET :2.8 mm ,880.0 W/M
 12 03.3hrs ,ET :2.5 mm ,886.0 W/M
 13 07.9hrs ,ET :4.7 mm ,892.0 W/M
 14 01.0hrs ,ET :1.5 mm ,797.0 W/M
 15 04.6hrs ,ET :3.6 mm ,903.0 W/M
 16 03.5hrs ,ET :2.3 mm ,910.0 W/M
 17 08.3hrs ,ET :4.3 mm ,916.0 W/M
 18 08.8hrs ,ET :3.7 mm ,922.0 W/M
 19 05.2hrs ,ET :4.0 mm ,928.0 W/M
 20 00.9hrs ,ET :1.1 mm ,577.0 W/M
 21 07.6hrs ,ET :5.3 mm ,941.0 W/M
 22 07.1hrs ,ET :4.3 mm ,947.0 W/M
 23 04.5hrs ,ET :3.2 mm ,941.0 W/M
 Sunshine hours month to date= 119.2 hrs
 Sunshine hours year to date= 277.6 hrs
 -----------------------------------
 Nedbrs dager : 
 -----------------------------------
 15.0 mm , Den : 12
 01.0 mm , Den : 13
 05.0 mm , Den : 14
 03.0 mm , Den : 15
 22.0 mm , Den : 20
 05.0 mm , Den : 21
 01.0 mm , Den : 23
All Time Records to date

Record high temperature: 45.3 C at: 16:39 on: 02 Jul 2017

Record low temperature:  1.1 C at: 05:25 on: 09 Jan 2015

Record high wind gust :  28.9 m/s fra 094 at: 06:12 on: 07 Jan 2011

Record high average speed:71.4 m/s fra 1161 at: 14:09 on: 07 Mar 2017

Record high rain rate:  10.0 mm/min at: 17:40 on: 03 Mar 2015

Record low barometer:   864.0 mb at: 11:34 on: 27 Jan 2017

Record high barometer:  1059.0 mb at: 12:24 on: 12 Jan 2017

Record daily rain:    155.0 mm at: 16:58 on: 23 Feb 2011

Record rain in 1 hour:  40.0 mm at: 17:00 on: 23 Feb 2011

Record low wind chill temperature: -2.9 C at: 05:33 on: 09 Jan 2015

Warmest day on record 39.1 C on: 01 Jul 2017

Coldest night on record 2.1 C on: 09 Jan 2015

Coldest day on record 5.7 C at: 18:01 on: 08 Jan 2015

Warmest night on record 34.1 C on: 01 Jul 2017

Warmest February temperature: 46.8 C 2015

Coldest February temperature: -5.0 C 2015