DAILY WEATHER REPORT
Updated August 18 2019

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Gjen snitt for August 2019
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Gjen snitt temp. = 29.7C
 Gjen snitt rel fukt. = 43%
 Gjen snitt duggpunkt = 13.6C
 Gjen snitt barometer = 1003.0 hPa
 Gjen snitt vind hast. = 0.7 m/s
 Gjen snitt kastvind = 0.5 m/s
 Gjen snitt retning = 235 ( SW)
 Nedbr denne mnd. = 0.0 mm
 Nedbr i r = 668.0 mm
 Max nedbr pr min. = 0.0 mm , Den : 18 , Kl.: 00:02
 Max temp. = 38.6C , Den : 11 , Kl.: 18:06
 Min temp. = 24.2C , Den : 10 , Kl.: 05:35
 Max rel fukt. = 82% , Den : 05 , Kl.: 03:33
 Min rel fukt. = 10% , Den : 11 , Kl.: 18:49
 Maximum dewpoint    = 23.7C , Den : 05 , Kl.: 03:32
 Minimum dewpoint    = -5.6C , Den : 10 , Kl.: 3:22
 Max trykk = 1005.0 hPa , Den : 07 , Kl.: 14:49
 Min trykk = 999.0 hPa , Den : 05 , Kl.: 03:34
 Max vind = 3.1 m/s fra 232( SW) , Den : 17 , Kl.: 14:41
 Max vindkast = 2.6 m/s fra 225( SW) , Den : 15 , Kl.: 12:16
 Max varme index = 35.6C , Den : 11 , Kl.: 18:06
 Avg daily max temp :35.0C
 Avg daily min temp :25.7C
 Growing degrees days :303.8 GDD
 Corn growing degrees days :568.9 GDD
 Total windrun = 962.2km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 08:12hrs ,ET :5.9 mm ,996.0 W/m
 02 00:00hrs ,ET :2.3 mm ,0.0 W/m
 03 00:00hrs ,ET :2.2 mm ,0.0 W/m
 04 00:00hrs ,ET :2.1 mm ,0.0 W/m
 05 00:00hrs ,ET :2.7 mm ,0.0 W/m
 06 00:00hrs ,ET :2.3 mm ,0.0 W/m
 07 00:00hrs ,ET :3.7 mm ,0.0 W/m
 08 00:00hrs ,ET :4.1 mm ,0.0 W/m
 09 00:00hrs ,ET :3.2 mm ,0.0 W/m
 10 00:00hrs ,ET :2.9 mm ,0.0 W/m
 11 00:00hrs ,ET :4.3 mm ,0.0 W/m
 12 00:00hrs ,ET :2.9 mm ,0.0 W/m
 13 00:00hrs ,ET :2.4 mm ,0.0 W/m
 14 00:00hrs ,ET :2.0 mm ,0.0 W/m
 15 00:00hrs ,ET :2.9 mm ,0.0 W/m
 16 00:00hrs ,ET :2.8 mm ,0.0 W/m
 17 00:00hrs ,ET :2.0 mm ,0.0 W/m
 Sunshine hours month to date= 08:13 hrs
 Sunshine hours year to date= 774:25 hrs
 -----------------------------------
 Nedbrs dager : 
 -----------------------------------
All Time Records to date

Record high temperature: 45.3 oC at: 16:39 on: 02 Jul 2017

Record low temperature:  1.1 oC at: 06:21 on: 09 Jan 2015

Record high wind gust :  37.1 m/s fra 128o at: 04:30 on: 08 Jun 2018

Record high average speed:76.7 m/s fra 288o at: 04:08 on: 06 Jun 2018

Record high rain rate:  10.0 mm/min at: 17:40 on: 03 Mar 2015

Record low barometer:   864.0 mb at: 11:34 on: 27 Jan 2017

Record high barometer:  1059.0 mb at: 12:24 on: 12 Jan 2017

Record daily rain:    155.0 mm at: 16:58 on: 23 Feb 2011

Record rain in 1 hour:  40.0 mm at: 17:00 on: 23 Feb 2011

Record low wind chill temperature: -13.0 oC at: 22:02 on: 06 Jun 2018

Warmest day on record 39.1 oC on: 01 Jul 2017

Coldest night on record 2.1 oC on: 09 Jan 2015

Coldest day on record 5.7 oC at: 18:01 on: 08 Jan 2015

Warmest night on record 34.1 oC on: 01 Jul 2017

Warmest August temperature: 40.4 oC 2018

Coldest August temperature: -5.0 oC 2014